De gezinshuisouder

Dorienke Klapwijk is de gezinshuisouder in Gezinshuis Buitengewoon. Dorienke is opgegroeid in een groot gezin met zes kinderen. Ze is opgeleid als verpleegkundige en heeft eerst 16 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft de opleiding Management in de Zorg en diverse trainingen gevolgd en rondt in 2019 de Master Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden af. Haar ervaring als verpleegkundige en meewerkend teamleider in de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, is een belangrijke basis voor het werk als gezinshuisouder.

Het werk voor het gezinshuis, is echter niet het enige werk dat Dorienke doet. Dorienke coördineert de zorg voor haar broer met een ernstig verstandelijke beperking, die in een woonunit in de tuin woont. Daarnaast worden enkele kinderen opgevangen die nog thuis wonen en waarvoor het gezinshuis een omgeving is om mee te doen met het inclusieve gezinsleven en nieuwe dingen te leren. Voor de ouders van deze kinderen is het gezinshuis een belangrijke plek, omdat het hen ontlast en ouders ervaren ondersteuning vanwege de kennis en ervaring van Dorienke in de wereld van de zorg. Ouders breiden zo ook hun netwerk uit. Deze extra functie van het gezinshuis, als opvang en tweede thuis voor andere kinderen is op een natuurlijke manier ontstaan. Het gezinshuis is daarmee ook een unieke plaats voor kinderen die ondersteuning nodig hebben en voor de ouders van deze kinderen.

Naast deze dagelijkse activiteiten, is Dorienke actief voor Gezinshuis.com. Ze is betrokken bij de werving en selectie van nieuwe gezinshuisouders. Ze is ook betrokken bij projecten en de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor gezinshuizen.

Kwaliteit en professionaliteit

Dorienke werkt als zelfstandig ondernemer onder het merk Gezinshuis.com. Dat betekent dat ze als gezinshuisouder veel vrijheid heeft om naar eigen inzicht vorm te geven aan de zorg en hier verder inhoud aan te geven. Dorienke vindt dit een belangrijk uitgangspunt om de juiste zorg en begeleiding aan kinderen te kunnen bieden, afgestemd op hun individuele behoeften. Dorienke heeft als gezinshuisouder de ruimte om eigen keuzes te maken in de bedrijfsvoering als zorgondernemer. Werken als franchisenemer betekent ook, dat Dorienke zich committeert aan de kwaliteitseisen van het merk Gezinshuis.com. Ze rapporteert aan Gezinshuis.com, er vinden jaargesprekken plaats en Dorienke ontvangt coaching vanuit Gezinshuis.com. Daarnaast wordt vanuit Gezinshuis.com ondersteuning geboden aan gezinshuisouders. Er dan ook regelmatig contact tussen de gezinshuisouder en Gezinshuis.com. Als franchisenemer voor Gezinshuis.com heeft Dorienke toegang tot een landelijk en regionaal netwerk van gezinshuisouders en ondersteunende professionals. Dorienke hecht veel waarde aan samenwerking met andere gezinshuisouders en professionals. Ze levert een actieve bijdrage aan het netwerk van gezinshuisouders in de regio. Gezinshuis.com stimuleert kennisontwikkeling en professionaliteit door te faciliteren in opleidingen, coaching en trainingen.

Over Gezinshuis Buitengewoon

In het gezinshuis is het belangrijk om een stabiele en optimale ontwikkelingsomgeving te creëren voor kinderen en jongeren. Hierbij staan de kinderen en de jongeren centraal, waardoor ieder kan groeien op zijn of haar eigen manier. Het gezinsleven in Gezinshuis Buitengewoon is herkenbaar en veilig voor de kinderen en jongeren. In een leefgroep is dit anders: hier wordt er iedere acht uur gewisseld van personeel. Daarnaast is het verloop van personeel vaak groot, waardoor kinderen met veel verschillende opvoeders te maken krijgen. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor het kind om een goede relatie op te bouwen met zijn opvoeders beperkt. In het gezinshuis is het mogelijk om meer structuur en houvast te bieden. De kinderen krijgen op deze manier de kans om binnen hun mogelijkheden een relatie aan te gaan met een kleine groep mensen.

Dorienke vindt het belangrijk, dat de kinderen op een zo gewoon mogelijke manier kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen, ondanks de beperkingen die zij ervaren. In het gezinshuis wordt dan ook een omgeving gerealiseerd die vergelijkbaar is met een gewoon gezinsleven. Er is een ritme van opstaan, ontbijten, naar school of werk gaan, thuis komen en het leven wordt met elkaar gedeeld. Kinderen vertellen over hun dag op school of werk, leren naar elkaar te luisteren, helpen mee met tafel dekken en helpen met koken. Daarnaast biedt Dorienke de kinderen stabiliteit, omdat zij bijna altijd aanwezig is. Als Dorienke er niet is, zijn er vaste mensen die oppassen. Dit wordt gedaan door een kleine groep volwassenen, die de kinderen goed kennen. Zo wordt in het dagelijks leven zoveel mogelijk continuïteit geboden. De ouders en andere verwanten van de kinderen zijn hierbij belangrijk. Dorienke onderhoudt op verschillende manieren contact met ouders en verwanten. Kinderen kunnen bellen, ze stuurt bijvoorbeeld foto’s van activiteiten via whatsapp, ontvangt bezoek of brengt kinderen voor een bezoek naar ouders of familie. Maar ook broertjes en zusjes kunnen bijvoorbeeld komen logeren. Voor kinderen is dit contact met familie erg belangrijk.

De persoonlijke aandacht en het leven in een zo normaal mogelijke omgeving biedt kinderen en jongeren ook de kans om mee te kunnen doen aan dingen zoals sport of andere vrijetijdsbestedingen. Deze manier van opgroeien en leven is goed voor het ontwikkelen van eigenwaarde en het leren functioneren in de maatschappij. Het is immers bewezen dat een goede, stimulerende en positieve omgeving ook bijdraagt aan het ontwikkelen van positief gedrag.

In Gezinshuis Buitengewoon is plaats voor vijf kinderen met een verstandelijke beperking, die  daarnaast extra hulp of begeleiding nodig hebben vanwege bijkomende problematiek. Op dit moment zijn er vier kinderen woonachtig in de leeftijd van negen tot en met achttien jaar.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over Gezinshuis Buitengewoon?

Neem dan contact met mij op en ik beantwoord uw vragen zo spoedig mogelijk.