Zorgvormen

Gezinshuis Buitengewoon biedt één zorgvorm aan voor kinderen/jongeren, via de wet langdurige zorg (WLZ-zorg). Deze vorm van zorg biedt de mogelijkheid om de cliënt een woonplek te bieden voor langere tijd en alle zorg te realiseren die hij of zij nodig heeft.

Wet langdurige zorg

Een cliënt valt binnen de wet langdurige zorg, op het moment dat iemand de hele dag door intensieve zorg en/of toezicht nodig heeft. Door een WLZ-indicatie heeft iemand recht op passende zorg thuis, of buitenshuis in een instelling. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt een zorgprofiel vast. In dit zorgprofiel wordt alle informatie vastgelegd over de zorg die iemand nodig heeft. Vanwege de complexe problematiek van de kinderen die woonachtig zijn in Gezinshuis Buitengewoon, is intensief toezicht en soms ook intensieve zorg nodig. Gezinshuis Buitengewoon biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen. De persoonlijke aandacht en het leven in een zo normaal mogelijke omgeving biedt kinderen en jongeren de kans om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Gezinshuis-Buitengewoon-7

Wilt u graag meer informatie ontvangen over Gezinshuis Buitengewoon?

Neem dan contact met mij op en ik beantwoord uw vragen zo spoedig mogelijk.