Welkom op de website van Gezinshuis Buitengewoon!

Op deze website vindt u informatie over het gezinshuis, wie er wonen en wat het gezinshuis nog meer te bieden heeft. 

Gezinshuis Buitengewoon!

Gezinshuis Buitengewoon is een gezinshuis in Giessenburg. Wij zijn in 2019 naar Giessenburg verhuisd, waar meer ruimte in en om het huis is voor alle bewoners. Het is een kleinschalige onderneming waar vijf kinderen wonen die door diverse omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen hebben een verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Daarnaast worden ook verschillende kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen opgevangen en begeleid. Het gezinshuis biedt een ondersteunend netwerk voor ouders en kinderen.

Gezinshuis-Buitengewoon-1

Een gezinshuis

Voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen is het belangrijk om in een zo gewoon mogelijke situatie op te kunnen groeien. In een gezinshuis wordt in een gewone buurt en in een gewoon huis, een gezinssituatie geboden en wordt het ‘gewone leven’ geleid. Het verschil met andere gezinssituaties is, dat de gezinshuisouder professioneel opvoeder is en dat de kinderen die in het gezin wonen te maken hebben met complexe problemen, zoals hechtingsproblemen, autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. Het verschil met een woongroep is, dat in een gezinshuis kleinschalige opvang wordt geboden en dat de gezinshuisouder altijd aanwezig is. Er wonen drie tot maximaal zes kinderen in een gezinshuis. In een gezinshuis wordt veiligheid en geborgenheid geboden door de aanwezigheid van de gezinshuisouder en een beperkt aantal vaste ondersteuners. Er is structuur en duidelijkheid door het ritme van het gewone leven en het zo gewoon mogelijk mee doen van het gezin in de maatschappij.

Gezinshuis Buitengewoon is als franchiseonderneming aangesloten bij Gezinshuis.com en is in het bezit van het keurmerk gezinshuizen. In het gezinshuis wonen veelal kinderen op basis van de wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast leveren wij in een enkel geval zorg op basis van de jeugdwet.

Missie en Visie

De missie van Gezinshuis Buitengewoon is een veilig thuis te bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen en hen de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in de maatschappij.

De visie van het gezinshuis is, dat het ‘gewone leven’ een belangrijke basis is om ontwikkeling en participatie mogelijk te maken. Dat betekent dat kinderen naar school of dagbesteding gaan, dat ze meedoen aan activiteiten in de buurt of de kerk en dat gezamenlijk activiteiten worden ondernomen met het gezin. Denk bijvoorbeeld aan samen wandelen of ook samen op vakantie gaan.

Wilt u meer informatie? Hieronder vindt u de contactgegevens.

De missie van het gezinshuis is, dat de kinderen zich zo stabiel mogelijk ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen tempo en met de ondersteuning die nodig is, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over Gezinshuis Buitengewoon?

Neem dan contact met mij op en ik beantwoord uw vragen zo spoedig mogelijk.