Samenwerking

Gezinshuis Buitengewoon werkt niet alleen. Samen met gemeenten en zorgaanbieders wordt er continu gewerkt om de kwaliteit van de zorg te borgen en waar nodig te verbeteren. Dit wordt gedaan door het maken van afspraken en transparant contact over de gang van zaken. Er wordt zorg op maat geboden aan de kinderen en jongeren in het gezinshuis. Dit wordt vastgelegd in de afspraken met gemeenten en zorgaanbieders. 

Gemeenten

In elke gemeente wonen kinderen en jongeren die om bepaalde en verschillende redenen niet thuis kunnen blijven wonen. Als gezinshuisouder bied ik een maatwerk oplossing voor deze kinderen en jongeren die meer zorg nodig hebben dan hen wordt geboden in een pleeggezin. Binnen de vertrouwde gemeente zullen de kinderen en jongeren gewoon kunnen blijven wonen en naar school gaan. Dit zorgt voor een positieve ontwikkeling van de kinderen, waardoor ze leren om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het verblijf van een kind of jongere tot 18 jaar in een gezinshuis is geregeld in de Jeugdwet. Met de gemeente die verantwoordelijk is voor de jongeren worden afspraken gemaakt over de duur van het verblijf.

Zorgaanbieders

Steeds meer zorgaanbieders kiezen voor gezinshuizen in plaats van pleeggezinnen. Dit is natuurlijk niet zonder reden. Bij de uithuisplaatsing blijkt vaak dat er meerdere problemen spelen: een pleeggezin biedt dan niet de zorg die deze kinderen en jongeren nodig hebben. In een kleinschalige omgeving zoals een gezinshuis kunnen kinderen en jongeren de professionele 24-uurs zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Om de ondersteuning te bieden die nodig is, wordt samengewerkt met andere professionals die verbonden zijn aan zorgaanbieders. Met bijvoorbeeld de orthopedagoog wordt voor ieder kind een zorgplan op maat opgesteld. Ook worden met zorgaanbieders afspraken gemaakt over vergoedingen en de duur van de plaatsing van een kind of jongere. Door middel van continu contact, rapportages en jaargesprekken wordt de kwaliteit van het bedrijf en de zorg gewaarborgd en verbeterd. Transparantie en de persoonlijke omstandigheden van het kind staan hierin centraal. Het gezinshuis werkt onder andere samen met Profila Zorg.

Externe expertise

Vanwege de complexe problemen die de kinderen in het gezinshuis ervaren, is het soms nodig om de expertise van anderen te benutten. Bij bepaalde vragen is het nodig om gebruik te maken van specialisten. Zo kan bijvoorbeeld een expert op het gebied van autisme, een sensorische integratietherapeut of een muziektherapeut ingeschakeld worden of kan verder onderzoek nodig zijn naar het functioneren van een kind. De expertise die nodig is wordt bijvoorbeeld aangevraagd bij het Ambulatorium van de universiteit Leiden of, bij zeer complexe vragen, via het centrum voor consultatie en expertise (CCE). Daarmee probeert het gezinshuis aan te sluiten bij de individuele hulpvragen van de kinderen. Door het inschakelen van deskundigen, houden de gezinshuisouder en medewerkers van het gezinshuis hun kennis actueel.

Wilt u graag meer informatie ontvangen over Gezinshuis Buitengewoon?

Neem dan contact met mij op en ik beantwoord uw vragen zo spoedig mogelijk.